Thong ke

Hội thảo khoa học: Đánh giá việc đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân ...

Chiều ngày 10/7/2024, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đánh giá việc đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Kết luận số 94-KL/TW ngày ...

19 - 07 - 2024

Hội thảo khoa học: “Tổ chức chính quyền đô thị ở Việt Nam: ...

Chiều ngày 27/6/2024 tại Hà Nội, Khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tổ chức chính quyền đô ...

30-06-2024

Hội thảo khoa học “Quản lý rác thải sinh hoạt ở đô thị – ...

Sáng ngày 26/6, Khoa Quản lý xã hội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo “Quản lý rác thải sinh hoạt ở đô thị – Thực trạng và giải ...

29-06-2024

Hội thảo khoa học: “Phân định vai trò, trách nhiệm của ...

Sáng ngày 31/5/2024 tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phân định vai trò, trách nhiệm của Chính phủ ...

04-06-2024

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ...

Ngày 19-5-2024, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Tọa đàm khoa học: “Xây dựng, phát ...

22-05-2024

Xây dựng, kiến tạo và lan tỏa văn hóa số ở nước ta hiện nay

Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, tác động đến tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có văn hóa. Việc thực hiện chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa ...

20 - 07 - 2024

Kiến nghị chính sách ưu đãi nguồn nhân lực nữ chất lượng cao

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có nguồn nhân lực nữ, là một trong những vấn đề quan trọng và cần có chiến lược lâu dài. Vì vậy, ...

17-07-2024

Phát huy vai trò chủ thể và sự tham gia của người dân trong ...

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa bao trùm, toàn diện và đồng bộ về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và quốc ...

15-07-2024

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về chống biến đổi khí hậu

Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đã thể hiện là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Điều 63 Hiến pháp năm 2013 quy ...

07-07-2024

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hiện nay: ...

Qua gần 40 năm xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, với việc xác định đúng đắn vai trò của các thành phần kinh tế, Việt Nam đã đạt ...

05-07-2024

Kết quả thực hiện đề tài “Quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp ở Việt Nam”, Mã số ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Làm rõ cơ sở lý luận về quản lý các vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng và nhận diện những khó khăn, thách thức đối với quản lý các vấn đề xã hội tại ...

23 - 06 - 2019

Kết quả thực hiện đề tài “Công khai, minh bạch và trách ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản và kinh nghiệm quốc tế về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và ...

23-04-2019

Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế xã hội Thành phố Kon ...


Đánh giá chung thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 1997-2008, dự báo đến năm 2010 (có so sánh với mục tiêu quy ...

30-11-2018

Kết quả thực hiện đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Đánh giá các điều kiện, tiềm năng và thực trạng của việc xuất khẩu hàng hóa tại chỗ qua du lịch tại Lâm Đồng (mạng lưới bán ...

23-10-2017

Kết quả thực hiện đề tài “Giải pháp giảm nghèo bền vững cho ...

1/ Mục tiêu của đề tài: Phân tích, đánh giá thực trạng đời sống và các yếu tố tác động đến nghèo đa chiều của đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở ...

23-04-2017

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 13/7/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

15 - 07 - 2024

10 luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024

Từ ngày 1/7/2024, mười luật sẽ có hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Căn cước 2023; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023; Luật ...

27-06-2024

Từ 01/7/2024: Tăng lương 30% cho cán bộ, công chức, viên ...

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 20/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết ngày 19/6, Bộ Chính trị đã kết luận về cải cách tiền lương; ...

25-06-2024

Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ...

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc ...

19-06-2024

Đến năm 2030, du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi ...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến ...

13-06-2024

Lễ ra mắt cuốn sách "Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà ...

Ngày 16-7-2024, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây ...

19 - 07 - 2024

Kiểm soát quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương ở ...

“Kiểm soát quyền lực nhà nước của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay” là cuốn sách chuyên khảo do TS. Trần Quyết Thắng (chủ biên), được tập ...

07-07-2024

Cuốn sách của tư duy, tầm nhìn và sự tâm huyết với sự ...

Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh ...

24-06-2024

Xuất bản cuốn sách 'Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi' ...

Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Văn hóa phải ...

22-05-2024

Xuất bản sách ảnh 'Điện Biên Phủ - Những khoảnh khắc từ ...

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Viện Hòa bình Hà Nội (HANPRI) và Công ty cổ phần ...

08-05-2024

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

TS Nguyễn Trung Thành

ThS. Bùi Quang Đông

Tỉ giá hối đoái

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

https://essi.org.vn/