Hội thảo khoa học: Pháp luật hành chính với quản trị quốc gia

Sáng ngày 26/9/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Hội thảo khoa học thảo luận sâu về 2 chủ đề: Pháp luật hành chính trong quản trị quốc gia và tọa đàm mở ngành đào tạo trình độ tiến sỹ ngành Luật Hiến pháp ...

03 - 10 - 2023

Truyền thông chính sách – Góc nhìn từ các cơ quan báo chí

Làm thế nào để truyền thông chính sách thực sự là nguồn lực cho sự phát triển; Làm thế nào để báo chí thực sự phát huy hết vai trò của mình ...

02-10-2023

Phát triển nguồn lực khoa học công nghệ đẩy mạnh tiến trình ...

“Phát triển nguồn lực khoa học công nghệ đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa” là chủ đề Hội thảo khoa học do Hội đồng Khoa ...

11-09-2023

Nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, ...

Sáng 7/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì Hội nghị về giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng ...

07-09-2023

Sắp xếp, tổ chức lại bệnh viện để chăm lo sức khoẻ cho nhân ...

Chiều 1/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã nghe Bộ Y tế báo cáo dự thảo Đề án tổng thể sắp xếp lại bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế (Đề án), với ...

02-06-2023

Lễ công bố, giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” xuất bản bằng 7 ngoại ngữ

Ngày 19-5-2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố, giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất bản bằng 7 ngoại ngữ.

22 - 05 - 2023

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định vai trò của khoa học công nghệ trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động quốc gia, là công cụ then chốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết các thách thức trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Nhìn lại chặng đường vừa qua, cùng với sự phát triển lớn mạnh của tổ chức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội của đất nước cũng như những đóng góp cho sự phát triển của nền khoa học công nghệ nước nhà

23 - 03 - 2023

Làm thế nào để người làm báo thích ứng với chuyển đổi số

Trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2023, ngày 19/3, toạ đàm “Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số" đã thu hút sự quan tâm của đoàn viên, thanh niên, những người làm báo chuyên nghiệp.

20 - 03 - 2023

Hơn 130.000 đại biểu tham dự hội nghị về chuyển đổi số do Thủ tướng chủ trì

Sáng 09/8/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng năm 2022 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

10 - 08 - 2022

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 3, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số

Thủ tướng khẳng định chuyển đổi số là chủ trương, định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, vấn đề đặt ra là phải đẩy mạnh chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả và thực chất.

09 - 08 - 2022
Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Trung Thành

ThS. Bùi Quang Đông

Tỉ giá hối đoái

Tỉ giá ngoại tệ

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

https://essi.org.vn/