Viện Khoa học Môi trường và Xã hội - Tuyển dụng Nghiên cứu viên

- Tổng hợp tài liệu, công trình nghiên cứu, bài đăng Tạp chí,... viết tổng quan tình hình nghiên cứu phục vụ các đề tài nghiên cứu các cấp theo đặt hàng;

- Nghiên cứu và thực hiện các nội dung đề tài đã được phê duyệt thực hiện;

- Tìm kiếm, xây dựng và đề xuất Đề tài/dự án nghiên cứu;

- Tiếp cận các Hội thảo khoa học, lấy tin bài, tài liệu phục vụ quá trình nghiên cứu;

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Hà Nội|Số lượng: 15|Hạn nộp: 28 - 09 - 2022

Tuyển dụng: Nghiên cứu viên/Biên tập viên/Kế toán
  • Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học, bài viết đăng trên Tạp chí, Báo cáo tham luận khoa học … viết tổng thuật/tổng quan tình hình nghiên cứu phục vụ các đề tài nghiên cứu trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, chính sách, pháp luật, kinh tế, văn hóa …

  • Nghiên cứu và thực hiện các nội dung đề tài đã được phê duyệt

  • Tìm kiếm, xây dựng và đề xuất Đề tài/dự án nghiên cứu theo yêu cầu

  • Các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo viện.

  • Các nghiệp vụ kế toán ngân sách và kế toán doanh nghiệp với ứng viên kế toán

Hà Nội|Số lượng: 20|Hạn nộp: 15 - 06 - 2021

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

TS Nguyễn Trung Thành

ThS. Bùi Quang Đông

Tỉ giá hối đoái

Tỉ giá ngoại tệ

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

https://essi.org.vn/