Tuyển dụng: Nghiên cứu viên/Biên tập viên/Kế toán
  • Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học, bài viết đăng trên Tạp chí, Báo cáo tham luận khoa học … viết tổng thuật/tổng quan tình hình nghiên cứu phục vụ các đề tài nghiên cứu trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, chính sách, pháp luật, kinh tế, văn hóa …

  • Nghiên cứu và thực hiện các nội dung đề tài đã được phê duyệt

  • Tìm kiếm, xây dựng và đề xuất Đề tài/dự án nghiên cứu theo yêu cầu

  • Các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo viện.

  • Các nghiệp vụ kế toán ngân sách và kế toán doanh nghiệp với ứng viên kế toán

Hà Nội|Số lượng: 20|Hạn nộp: 15 - 06 - 2021

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Trung Thành

Đại tá Lê Tân Phương

Tỉ giá hối đoái

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

http://essi.org.vn/