Thư mời viết bài hội thảo khoa học cấp Quốc gia thuộc Đề tài KX.01.41/16-20

13:34 02/02/2020

Trong khuôn khổ Đề tài trọng điểm cấp Quốc gia “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, mã số KX.01.41/16-20, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số: KX.01/16-20. Viện Khoa học Môi trường và Xã hội và Tạp chí Tri thức Xanh đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Mục tiêu nghiên cứu của Đề tài là nhằm khái quát hóa những quan điểm, khái niệm, nhận thức chung về lý luận cũng như pháp luật và thực hiện pháp luật về Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Để làm được điều đó rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của các nhà khoa học, học giả, nhà quản lý nhằm nghiên cứu, đánh giá thực định hoạt động quản trị nhà nước, nhất là tư tưởng xuyên suốt trong Hiến pháp 2013 cũng như tính hiệu lực, hiệu quả của hệ thống pháp luật đang có.

Trên tình tinh thần cầu thị, Ban Tổ chức mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, học giả viết báo cáo tham luận cho Hội thảo (Danh sách chủ đề bài viết đã được khái quát, lượng hóa nhằm bảo đảm nội dung của đề tài đã được phê duyệt kèm theo). Nội dung báo cáo tham luận bảo đảm tính lý luận, tính thực tiễn và khoảng 3,500 đến 5,000 từ, font chữ Times New Ronman, cỡ chữ 14. Báo cáo tham luận tóm tắt trình bày tại Hội thảo khoảng 1500 từ (tương đương khoảng 10 phút trình bày).

Bài tham luận và báo cáo tóm tắt xin gửi về Ban tổ chức trước ngày 05/03/2020 theo địa chỉ số 44a, Phố Đông Quan, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Email: info@essi.org.vn/ info@trithucxanh.vn và đăng ký tham dự Hội thảo trước ngày 10/03/2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với Ban Tổ chức Hội thảo: Điện thoại: 02466507374 hoặc gặp trực tiếp Nhà báo Bùi Thị Hơn, điện thoại 0969855864

Chia sẻ bài viết

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Trung Thành

Đại tá Lê Tân Phương

Tỉ giá hối đoái

Tỉ giá ngoại tệ

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

http://essi.org.vn/