Thư mời tham dự Hội thảo khoa học cấp Quốc gia thuộc Đề tài KX.01.41/16-20

16:25 02/07/2020

Trong khuôn khổ Đề tài trọng điểm cấp Quốc gia “Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, mã số KX.01.41/16-20, thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, mã số: KX.01/16-20, Viện Khoa học Môi trường và Xã hội dự kiến sẽ tổ chức Hội thảo khoa học " Giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” vào sáng ngày 14/7/2020.

     

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề tài “Công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”, mã số KX.01.41/16-20 do Viện Khoa học Môi trường và Xã hội là đơn vụ chủ trì; GS.TS Phan Trung Lý - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm chủ nhiệm. Đề tài đi sâu vào nghiên cứu nhằm khái quát hóa những quan điểm, khái niệm, nhận thức chung về lý luận cũng như thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cũng trong phạm vi các hoạt động phục vụ nghiên cứu, Đề tài đã tổ chức 02 Hội thảo khoa học: Hội thảo lần 1 “Công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam: những vấn đề lý luận và thực tiễn” đi sâu vào bàn luận, trao đổi cơ sở lý luận cũng như những nhận định, quan điểm, các hướng tiếp cận với vấn đề công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Hội thảo lần 2 "Trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận và thực tiễn" được tổ chức với mục tiêu là làm rõ cơ sở lý luận về trách nhiệm giải trình cũng như thực trạng thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Viện Khoa học Môi trường và Xã hội dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học lần 3 với chủ đề: Giải pháp đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam” vào sáng ngày 14/7/2020. Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp có tính khả thi thực hiện việc công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Với tinh thần cầu thị, mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp phục vụ cho công tác nghiên cứu của đề tài, hoàn thiện các báo cáo Tổng kết, Báo cáo khuyến nghị, Ban tổ chức hy vọng nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ, cung cấp thông tin của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý và bạn đọc gần xa, thông qua việc viết bài Tham luận cũng như tham dự Hội thảo.

Để đăng ký tham dự viết bài, tham dự Hội thảo, kính mời quý đơn vị, cá nhân quan tâm liên hệ với Ban tổ chức của hội thảo thông qua địa chỉ: Nhà báo Lê Thị Thanh Nhàn, Điện thoại 0989.108.997 Email nhanle2206@essi.org.vn  trước ngày 10/7/2020. Trân trọng cảm ơn.

Chia sẻ bài viết

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Trung Thành

Đại tá Lê Tân Phương

Tỉ giá hối đoái

Tỉ giá ngoại tệ

Hội nghị quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2050

http://essi.org.vn/