Nghiên cứu sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội tín ngưỡng của người Ê Đê ở Đắk Lắk

09:20 30/11/2018

Nghiên cứu đánh giá có hệ thống và toàn diện thực trạng xu thế tồn tại và phát triển của lễ hội tín ngưỡng của người Ê Đê ở tỉnh Đăk Lăk.

1. Tên đề tài:

“Nghiên cứu sự tác động của kinh tế thị trường vào lễ hội tín ngưỡng của người Ê Đê ở Đắk Lắk”

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

+ Mục tiêu chung:

- Nghiên cứu đánh giá có hệ thống và toàn diện thực trạng xu thế tồn tại và phát triển của lễ hội tín ngưỡng của người Ê Đê ở tỉnh Đăk Lăk.

- Đánh giá những tác động của Hội nhập kinh tế thị trường với các lễ hội tín ngưỡng truyền thống để thấy được vị trí, vai trò, mặt tích cực và tiêu cực của chúng trong đời sống hiện nay và tương lai.

- Đề xuất một số giải pháp để bảo tồn và phát huy những mặt tích cực của các lễ hội tín ngưỡng.

+ Mục tiêu cụ thể:

- Khảo sát lễ hội tín ngưỡng của người Ê Đê trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

- Phân tích, đánh giá vị trí, vai trò mới của các lễ hội tín ngưỡng của người Ê Đê ở Đăk Lăk dưới tác động của quá trình hội nhập kinh tế.

- Nghiên cứu sự đa dạng của lễ hội tín ngưỡng, vấn đề thích nghi và sức đề kháng của những giá trị truyền thống trong xã hội hiện đại.  

3. Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

4. Ban chủ nhiệm đề tài:

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Khổng Diễn, Nghiên cứu viên cao cấp – Phó chủ tịch Hội Dân tộc học và nhân văn học Việt Nam. Nguyên Viện trưởng Viện Phát triển bền vững vùng Trung Bộ.

- Thư ký đề tài: ThS. Nguyễn Trung Thành – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

5. Cơ quan phối hợp trong đề tài:

Viện chủ nghĩa xã hội khoa học - Học viên Chính trị - Hành chính quốc gia

Điện thoại: 04.37561639

Địa chỉ: 135 Nguyễn Phong Sắc – Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.

6. Thành viên chính tham gia trong đề tài:

- TS. Nguyễn Thị Ngân – Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học – Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia

- TS. Bùi Ngọc Lan – Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

- Nguyễn Mạnh Hùng – Ban dân vận Trung ương

7. Thời gian thực hiện: 2010 – 2011

Chia sẻ bài viết

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Trung Thành

Đại tá Lê Tân Phương

Tỉ giá hối đoái

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội