Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đào tạo nguồn và sử dụng hiệu quả nhân lực trí thức dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk

09:20 30/11/2018

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đào tạo nguồn và sử dụng hiệu quả nhân lực trí thức đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nói riêng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung.

1. Tên đề tài “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đào tạo nguồn và sự dụng hiệu quả nhân lực trí thức dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Đắk Lắk.”

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:

2.1. Mục tiêu chung:

 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp đào tạo nguồn và sử dụng hiệu quả nhân lực trí thức đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ nói riêng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực trí thức nói chung và nguồn nhân lực trí thức DTTS tại chỗ.

- Đánh giá thực trạng và những yếu tố tác động đến nguồn nhân lực trí thức người DTTS tại chỗ tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2004 - 2012.

- Đánh giá thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trí thức trí thức DTTS tại chỗ

- Đề xuất giải pháp về đào tạo nguồn và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trí thức DTTS tại chỗ nhằm phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn hiện nay.

3. Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

4. Ban chủ nhiệm đề tài:

- Chủ nhiệm đề tài : PGS.TS Nguyễn Đức Bách – Nghiên cứu viên cao cấp, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

- Phó chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Trung Thành – Phó viện trưởng Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

- Thư ký đề tài : Bùi Thị Hơn – Cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học Môi trường và Xã hội.

5. Cơ quan phối hợp thực hiện đề tài:

5.1. Vụ Địa phương II - Ủy ban Dân tộc

Điện thoại: 0500.3957416

Địa chỉ: Số 135 Lê Thánh Tông, TP. Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk.

5.2. Trường Dự bị đại học Trung ương Nha Trang

Điện thoại: 05.83523761

Địa chỉ: 46, Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa.

5.3. Sở Nội vụ Đắk Lắk

Điện thoại: 05003.855541

Địa chỉ: 46 Y Jut – 341 Lê Hồng Phong, Thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

6. Thành viên chính tham gia trong đề tài:

6.1. TS. Trịnh Thị Thu Hương

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

6.2. TS. Nguyễn Phương Thảo 

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc - Viện KHGDVN

6.3. CN. Nguyễn Xuân Đức 

Vụ Địa phương II - Ủy ban Dân tộc

6.4. Ths. Đỗ Thành Dương 

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương Nha Trang

6.5. Ths. Võ Văn Hùng  

Sở Nội Vụ Đắk Lắk

6.6. ThS. Hoàng Thị Hường

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

 

7. Thời gian thực hiện: 2013 – 2015

Trong quá trình triển khai thực hiện đề tài, Ban chủ nhiệm , đơn vị chủ trì rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp về nội dung, phương pháp, ý kiến của các nhà khoa học, quản lý và học giả quan tâm.

Mọi thông tin xin gửi về địa chỉ email: info@essi.org.vn hoặc theo số điện thoại 04.66507374

Chia sẻ bài viết

Thong ke

Thông tin thời tiết

PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Nguyễn Trung Thành

Đại tá Lê Tân Phương

Tỉ giá hối đoái

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

Viện Khoa học Môi trường và Xã hội